Hjem

RENT VAND

Vandværket i Rude

FRA VANDVÆRK TIL VANDHANE


Når vandet er behandlet på vandværket, bliver det sendt ud til forbrugerne. Det sker gennem rør, der er gravet ned i jorden. Undervejs bliver vandet opbevaret i beholdere, hvor det ligger klar til at komme ud til forbrugerne, når de har brug for det.

Læs mere på vandetsvej.dk - klik her

Analyserapport

Udarbejdet af Højvang Laboratorier A/S

Takstblad

Anlæg, fordeling, drift m.m.

Kontakt bestyrelsen

Få det fulde overblik her

RUDE VANDVÆRK


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.