Hjem

RENT VAND

Vandværket i Rude

Rude Vandværk indkalder til generalforsamling

 

Indkaldelse til Generalforsamling.

2024. 

 

Søndag den 3. marts 2024 kl. 11:00

På Kirkeskovskolen        Næstved landevej


Dagsorden:

 

 Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023
  3. Budget for 2024
  4. Valg til bestyrelsen

                            -  Anders Jørgensen – modtager genvalg

                            -  Christian Andersen – modtager genvalg

                            -  Jørgen Frederiksen – modtager ikke genvalg

                            -  Martin Skov stiller op til valg til bestyrelsen

     6.Valg af suppleant til bestyrelsen

     7.Valg af revisor

                             - Birthe Andreasen – modtager genvalg

     8.Valg af revisor suppleant

                             - Jens Olsen – modtager ikke genvalg

     9.Indkomne forslag:

                             - Prisstigning på forbruget af 1m3 vand og på afgiften.

   10.Eventuelt

 

Der serveres en let anretning efter generalforsamlingen

Derfor er tilmelding nødvendigt senest d. 26/2-2024

Det gøres til rudevandvaerk@outlook.dk eller sms til 61196993

Det er i samtidig mulighed for tilmelding til generalforsamling i Rude Beboerforening.

  

Med venlig hilsen

Rude vandværk

Anders Jørgensen

 

 

Regnskab, beretning er udsendt sammen med årsopgørelsen.

FRA VANDVÆRK TIL VANDHANE


Når vandet er behandlet på vandværket, bliver det sendt ud til forbrugerne. Det sker gennem rør, der er gravet ned i jorden. Undervejs bliver vandet opbevaret i beholdere, hvor det ligger klar til at komme ud til forbrugerne, når de har brug for det.

Læs mere på vandetsvej.dk - klik her

Analyserapport

Udarbejdet af Højvang Laboratorier A/S

Takstblad

Anlæg, fordeling, drift m.m.

Kontakt bestyrelsen

Få det fulde overblik her

RUDE VANDVÆRK


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.